VII.D

Kapitán: Szabóová

Zostava: Matej Čelinský, Mária Hanáčková, Michal Hlavko, Adam Jablonský, Natália Krokavcová, Lucia Luššáková, Sara Lopes Fonseca, Ladislava Rízová, Veronika Spodniaková, Simona Szabóová